536 009 141 biuro@master-edu.pl

Wiele się obecnie pisze i mówi o systemie oświaty, najczęściej krytycznym okiem patrząc na podstawę programową, podejście środowiska pedagogicznego oraz rodziców. Z całej dyskusji  wybija wiele emocji, wzajemnych oskarżeń, krytyki(niekoniecznie konstruktywnej)  i narzekań. A w żadnym obszarze naszego życia, jak w edukacji właśnie, włączenie podejścia holistycznego nie stało się potrzebą tak pilną.

Z naszego doświadczenia wynika wprost, że żaden system nie zadziała, jeśli strategia nie uwzględni interesów wszystkich zainteresowanych i nie spróbuje zbliżyć ich jak najmocniej. A jak to zrobić? Postawić choć jeden wspólny cel dla wszystkich. 

Gdzie my znajdujemy ten cel?

W Dzieciach właśnie!

Jak często, my rodzice słyszymy, że nasze Dziecko jest zdolne, lecz leniwe? Jak czujemy się sfrustrowani, gdy Dziecko nie potrafi się skoncentrować przy odrabianiu lekcji, spędzając przy nich masakrycznie dużo czasu? Jak często w przeróżnych mediach słyszymy skargi nauczycieli, że Dzieci nie są ambitne, że na niczym im nie zależy? I w końcu, jak dalece my rodzice wskazujemy niedostosowanie programu oraz sposobu jego przekazania do postępu, jaki poczyniła w ostatnich latach nasza cywilizacja? Do postępu, który w bardzo wymierny sposób dotyka Dzieci, ich sposób patrzenia na świat, ich otwartość i potencjał.

Jeśli zatem spojrzymy na Dzieci jako największy (nie tylko sloganowy) potencjał naszego społeczeństwa i oprzemy się krytykanctwu na rzecz konstruktywnej krytyki i kreatywnych rozwiązań w skali mikro i makro, jesteśmy w stanie zmienić sposób myślenia i widzenia, by spotkać się, wszyscy zainteresowani, w punkcie wspólnym.

Potrzeba tylko życzliwości, nie hejtu, zrozumienia, a nie zamknięcia na argumenty wszystkich stron. Przeogromna siła, która może wypchnąć w górę oddolną inicjatywę zmian w edukacji leży w każdym z nas. Wystarczy tylko uwierzyć! Tak jak chcemy wierzyć, że każde Dziecko ma prawo poszukiwać własnych celów. My Rodzice i Nauczyciele mamy im tylko pomóc znaleźć drogę. Bo na jej końcu ma być po prostu szczęśliwy i spełniony dorosły:)

Master Edu to idea łącząca zrozumienie dla potrzeb Dzieci związanych z ich równomiernym i szczęśliwym rozwojem oraz konieczność zmian w całym polskim systemie edukacji.