536 009 141 biuro@master-edu.pl

Kiedy tworzyłyśmy Master Edu, dwie kobiety, matki, doświadczone w biznesie i codziennym wsparciu naszych Pociech, wiedziałyśmy czego chcemy naprawdę: pomagać Dzieciom i Młodzieży w codziennych zmaganiach naukowych i walkach z brakiem zrozumienia dla ich potrzeb.

Nie zdawałyśmy sobie jednak sprawy jak wielkie są to potrzeby. A co najważniejsze jak przemożnie ich spełnienie bądź nie, przekłada się  na rozwój Dzieci, na ich kształtowanie własnego ja, człowieczeństwa, wartości społecznych a wreszcie poczucia bezpieczeństwa.

I choć ich źródło nie w samej li tylko edukacji, to ona przebija z tysięcy rozmów, które przeprowadziliśmy z Dziećmi i Młodzieżą. Tam też upatrują przyczyn swoich największych frustracji i niepowodzeń. Jakie to najczęściej argumenty, których warto wysłuchać bez uprzedzeń w stylu: “jaka ta dzisiejsza młodzież”?

  • przeładowany i niespójny program nauczania
  • lekcje prowadzone w sposób mało angażujący, nudny, często w formie wykładu bez interakcji
  • brak zrozumienia dla emocji Dzieci ze strony zacnego grona pedagogicznego
  • skupianie się na słabych a nie mocnych stronach Uczniów i stygmatyzowanie od początku edukacji
  • zadawanie pytań przez Ucznia traktowane jako naruszenie obowiązujących zasad
  • brak zrozumienia dla prawa Dzieci do popełniania błędów w procesie zdobywania wiedzy
  • życzliwość na linii nauczyciel-uczeń jako ciekawostka a nie standard
  • realizacja podstawy programowej a nie nauczanie Dzieci stało się kluczowym zadaniem nauczycieli
  • ambicje (lub obawy) rodziców sprzyjają wszechobecnej presji, nie uwzględniającej często predyspozycji Dzieci i ich pasji
  • godziny spędzane na odrabianiu lekcji co skutkuje obniżeniem społecznej aktywności Dzieci

i wiele innych.

Jeżeli dołożymy do tego coraz powszechniejsze problemy Dzieci z koncentracją uwagi (przebodźcowanie technologiami) tworzy nam się mało pozytywny obraz polskiej sceny dziecięcego rozwoju.

I tu mały promyk nadziei. Już dziś możemy wiele, aby wesprzeć nasze młode pokolenie. I każde następne.

Master Edu to taka właśnie idea: zmiany mentalności w podejściu do Dzieci, ich prawa do szacunku i własnej godności, życzliwości w nauczaniu, zrozumienia ich potrzeb a wreszcie wsparcie w dążeniu do realizacji pragnień.

Zawsze chętnie rozmawiamy, dzielimy się naszym doświadczeniem i pomagamy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują:)

 Zapraszamy!