536 009 141 biuro@master-edu.pl

SZYBKIE CZYTANIE I TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA

Kursy (warsztaty) szybkiego czytania i technik zapamiętywania prowadzimy według autorskiej metody
Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się TUBAJ

Jaki jest cel kursu?

 • zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia
 • nabycie umiejętności koncentracji
 • rozwój wyobraźni
 • wzbogacenie słownictwa
 • naukę rysowania
 • eliminacja błędów ortograficznych
 • wprowadzenie ćwiczeń z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. pracę mózgu, techniki pamięciowe, Mapy Myśli
 • te i wiele innych ćwiczeń dadzą podstawy do dalszej efektywnej nauki, a nauka nie będzie kojarzyła się ze stresem i ciężką pracą, odwrotnie stanie się przyjemnością!

 

A jakie korzyści osiągnie Dziecko po zakończeniu kursu?

 • zwiększy swoje tempo czytania minimum pięciokrotnie z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu
 • pozna techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które skrócą jego czas nauki minimum trzykrotnie
 • nabędzie umiejętności relaksacji i koncentracji wyższego stopnia
 • rozwinie swoją wyobraźnię i pamięć długotrwałą
 • poprzez Mentalny Trening Aktywizujący rozwinie swoje możliwości intelektualne
 • nauczy się pozytywnego myślenia i właściwych motywacji do nauki i pracy
 • nauczy się planowania i gospodarowania własnym czasem

 

Każdy Uczestnik otrzymuje mnóstwo życzliwości, pełną diagnozę indywidualnych potrzeb dopasowanych do osobowości
oraz unikalne materiały dydaktyczne.

Z racji ostatnich wydarzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do prowadzenia kursów i warsztatów w formie on-line.

1

DLA KOGO?

dla Dzieci i Młodzieży
od 7 do 16 roku życia

2

Jaki jest czas trwania?

6 tygodni
2 spotkania w tygodniu po 90 minut

3

Maksymalna liczba Uczestników warsztatów:

6 osób

CENNIK