536 009 141 biuro@master-edu.pl
W dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy konferencji Ministra Edukacji Narodowej. Czego się dowiedzieliśmy?

W 2021 roku w przypadku egzaminu 8 klasy ograniczone zostaną wymagania egzaminacyjne i zawężony materiał dla spełnienia tych wymagań.

W przypadku matury zniesiony zostaje obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz zmniejszony o 5 pkt procentowych próg dla matematyki podstawowej dla pozytywnego jej zaliczenia.

Powstają zespoły konsultacyjne, które mają przygotować stosowne rozwiązania. Bardzo liczymy, że będą to rozwiązania kompleksowe.
Sytuacja jest niezwykle trudna, bo większość z nas przyznaje, że zdalne nauczanie pozostawia wiele do życzenia, generując mnóstwo stresu po wszystkich stronach z efektami nie przystającymi do oczekiwań.
Rodzą się zatem pytania oraz wątpliwości.

Czy w świetle ograniczenia wymagań egzaminacyjnych program edukacyjny szkół średnich i wyższych zostanie odpowiednio dostosowany, aby Uczeń/Student mógł bezkolizyjnie kontynuować naukę a nie nadrabiać zaległości?

Czy w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować uczelnie wyższe, zwłaszcza udostępniające kierunki specjalistyczne, na weryfikację pozamaturalną w związku z brakiem obowiązku zdawania przedmiotowego rozszerzenia?

I przyszłościowo, co z pozostałymi rocznikami, które dziś borykają się z podobnymi wyzwaniamii tworzących się luk w edukacji z przyczyn najczęściej od nich niezależnych?

Niezmiennie kibicujemy naszym Dzieciom i Młodzieży, bo należą im się jasne zasady, motywujące podejście i czas na zwykłe społeczne więzi.
Dlatego nie chcemy stać z boku i nie omieszkamy złożyć naszych wątpliwości na ręce Pana Ministra z propozycją rozwiązań sprzyjających poprawie obecnej sytuacji, nie pogłębiających jednocześnie frustracji Młodego Pokolenia, Rodziców i Nauczycieli.
Liczymy, że w grudniu otrzymamy odpowiedzi rozwiewające wszelkie obawy oraz uwzględniające interesy wszystkich stron.
Trzymamy kciuki:)
Zachęcamy do lektury, bo warto być na bieżąco https://bit.ly/36QAmWN